2-MIX tekniken

Kraftfull effekt och miljövänlighet för framtiden

2-MIX tekniken – ekonomisk och effektstark

Kraftfull och miljövänlig: Tvåtaktsmotorn med 2-MIX teknik har en hög motoreffekt, utmärkta effektvolymer och utomordentligt vridmoment för hög skäreffekt och dragkraft. Trots sin kapacitet arbetar motorn med så lite avgaser att den redan i dag uppfyller de stränga bestämmelserna i EU:s avgasdirektiv steg II.

Tydliga fördelar

  • Effektiv: Hög effekt och effektivt utnyttjande av bränslet.
  • Effektstark: Högt vridmoment över ett brett varvtalsområde.
  • Miljövänlig: Bränsleförbrukningen är betydligt lägre, därför blir belastningen mindre på miljön och det blir mindre utsläpp av skadliga avgaser.
  • Ekonomisk: Bränsleförbrukningen är upp till 20 % lägre jämfört med konventionella 2-taktsmotorer.
  • Säker för framtiden: Uppfyller redan det stränga europeiska avgasdirektivet, steg II.