Att skaffa ved och vad man skall tänka på vid köpet

Att skaffa ved

Ved kan man hitta hos en lokal skogsägare, sågverk och vedhandlare. Många vedhandlare levererar veden direkt hem mot ett påslag. 8% av all skog som fälls bearbetas inte av skogsindustrin eftersom försäljningsintäkterna inte täcker bearbetningskostnaderna. Detta virke blir liggande ute i skogen och privatpersoner kan kostnadsfritt röja undan och använda virket för t.ex. vedeldning.