Hur länge skall de olika träslagen torka?

Lagra veden torrt och rätt

Hur länge veden skall torka beror på vilket träslag det är, när på året det fälldes och hur det lagras. Ju tätare träslag och ju mindre luftgenomströmning på lagerplatsen, desto längre blir torktiden. Bästa tiden för trädfällningen är november - mars, eftersom träden innehåller minst vatten under denna period. Alldeles färskt, friskt trä skall torka ca. 2 år. Ek behöver, för bästa resultat, 3 år.