Katalysator

Ren och underhållsfri

Katalysator

STIHL utvecklade redan 1988 som första företag en katalysator för motorsågar. Den minimerar de oförbrända ämnena i avgaserna, så att utsläppen av skadliga kolväten minskas med upp till 80 %. Katalysatorn är underhållsfri och påverkar inte den lägesoberoende användningen. Du känner igen STIHLs maskiner med katalysator på ett "D" i modellbeteckningen.

Så fungerar det
Katalysatorn minskar andelen skadliga ämnen i avgaserna genom en kemisk reaktion, den så kallade efterbränningen. Denna efterbränning startas med hjälp av en speciell ädelmetallbeläggning. Avgaserna kyls ned genom iblandning av kalluft.

Efterbränning
Trots att det vid efterbränningen av avgaserna uppstår extrema temperaturer på upp till 1000 °C påverkas motorns effekt och värmeekonomi nästan inte alls, tack vare den speciella ljuddämparen med dubbla väggar.