Kvalitetsegenskaper hos STIHL Sågkedjor

Kvalitetegenskaper

Som enda motorsågstillverkare tillverkar STIHL förutom motorenheter också kedjor och svärd själva.

Resultatet: alla delar är optimalt anpassade till varandra - en förutsättning för hög sågeffekt och exemplarisk driftsäkerhet.
STIHLs sågkedjor utmärker sig genom tekniska innovationer och hög tillverkningskvalitet. På denna sida lär du dig vilka kvalitetsegenskaper som är typiska för STIHL.