Kehitetty ihmisiä ja luontoa silmilläpitäen

Moottoritekniikka
STIHLs långtids luftfiltersystem

STIHLs långtids luftfiltersystem

Filtren kan användas mycket längre än i konventionella filtersystem…

Katalysator

Katalysator

Minskar utsläppen av kolväten med upp till 80 %…

2-MIX tekniken – ekonomisk och effektstark

2-MIX tekniken – ekonomisk och effektstark

Minskar påverkan på människa och miljö…

4-MIX motorn - lätt och stark

4-MIX motorn - lätt och stark

Den prisbelönta STIHL fyrtaktsmotorn som tankas med oljeblandad bensin…