STIHLs långtids luftfiltersystem

Mer ekonomiskt, mindre underhållskrävande

STIHLs långtids luftfiltersystem

STIHLs långtids luftfiltersystem gör att filtren kan användas mycket längre än i konventionella filtersystem. Dessutom förlängs rengöringsintervallen betydligt.

Tydliga fördelar

  • Rengöring: Föravskiljningen avlastar alla efterföljande filterelement.
  • Bättre filtereffekt: Det stora textilfiltret avlastas betydligt.
  • Klarar långa arbetspass: Intervallen för filterrengöring förlängs betydligt.
  • Skötsel- och användarvänlig: STIHLs långtids luftfiltersystem kräver ingen speciell skötsel.