Vet du vad som brinner bra:

allt om olika trädslag och deras brännvärde

Träslag

Ett träslags brännvärde är hur mycket energiutbyte man får ut per rumsmeter (volym) och per kilo (vikt). För bästa resultat skall veden ha en restfuktighet på under 20%. En restfuktighet på 30% sänker brännvärdet med hela 9%.