Aloitus

Käynnistysprosessi vaihe vaiheelta

Tarkista ensin, että ympäristö on varmistettu ja turvattu. Sen jälkeen voit aloittaa työskentelyn moottorisahan kanssa. Seuraa turvaohjeita, kun suoritat jokaista seuraavaa vaihetta: