Tietoja tärinää koskevasta direktiivistä 2002/44/EC

Tietoa työnantajille

Alla kohdassa "Yleistä" löytyy perustietoja EU:n tärinää koskevasta direktiivistä (2002/44/EC) ja hyödyllisiä vinkkejä työnantajille direktiivin noudattamiseksi.

Yksinkertainen menetelmä riskiluokitukseen

Riskin luokittelu on tuotekohtaista ja riippuu kunkin tuotteen tärinäarvoista. STIHL tarjoaa yksinkertaisen menetelmän, jonka avulla voi arvioida, tarvitaanko erityisiä suojatoimenpiteitä työntekijälle. Menetelmä olettaa, että samaa työkalua käytetään työpäivän ajan.

Laskentatyökalu päivittäisen tärinän kuormituksen määrittämiseen

Määritä päivittäinen tärinäkuormitus ja vaihtoehdot yhdelle tai usealle työkalulle, joita käytetään rinnakkain työpäivän aikana käyttämällä meidän tarjoamaa laskentatyökalua.

Tärinätieto asiakirjat

STIHL koneet ja laitteet ovat direktiivin mukaisia käsityökaluja ja niiden käyttöä varten direktiivissä asetetaan rajat päivittäisen tärinän kuormitukselle. Alla olevat asiakirjat tarjoavat vaaditut tärinätiedot STIHL koneille.