Ruohotrimmerin pään vaihtaminen

Ruohotrimmerin tai raivaussahan leikkuupää on vaihdettava jossakin vaiheessa. Oppaamme ja videomme antavat ohjeita sen vaihtamiseksi helposti ja nopeasti.

Ruohotrimmeri ylösalaisin, kun henkilö tarkastaa metallileikkuria suojakäsineitä käyttäen

Ruohotrimmerin pään vaihtaminen

Ruohotrimmerin metallileikkurin vaihtaminen

HUOMAA

Eri leikkurit vaativat erilaisia prosesseja: valitse ohjevideo asennustarpeiden mukaan. Tarkista, että STIHLin uuteen trimmeripäähän on asennettu hyväksytty ohjain. Oikea ohjain ja kiinnitysohjeet on kuvattu käyttöohjeessa.

Yhteenveto: Uuden STIHL-trimmeripään kiinnittäminen

  • Käytä asianmukaista suojavaatetusta ja noudata trimmerin käyttöohjeessa annettuja ohjeita.
  • Siimakelan on osoitettava ylöspäin ja siima- ja ruohotrimmeriin on asennettava hyväksytty ohjain.
  • Lukitse akseli lukitustapilla tai kuusiokoloavaimella
  • Siiman vaihtaminen: asenna uusi ruohotrimmerin pää ja kiristä se akselin ollessa lukittuna
  • Metallileikkurin vaihtaminen: aseta metalliterä painelevylle, sovita painealuslevy ja kantopalkki akseliin ja kiristä mutteri
  • Irrota työkalu ja vapauta lukittu akseli