Tietosuojaseloste

 

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme sinulle henkilötietojesi käsittelystä. Jäljempänä on muun muassa tietoa siitä, miten ja miksi käsittelemme henkilötietojasi ja mitä oikeuksia sinulla on tässä yhteydessä.

TIETOSUOJASELOSTEEN SISÄLTÖ

Tässä tietosuojaselosteessa annamme sinulle tietoja henkilötietojesi käsittelystä verkkosivustollamme vierailun ja sen käytön yhteydessä.

Jotta saisit sinulle tärkeät tiedot yhdellä silmäyksellä, olemme jakaneet tämän tietosuojaselosteen yksittäisiin osioihin:

Tässä tietosuojaselosteessa annamme sinulle tietoja Euroopan yleisen tietosuoja-asetuksen ("GDPR", Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679) vaatimusten mukaisesti. Noudatamme myös muun kansallisen tietosuojalainsäädännön vaatimuksia, joita voidaan soveltaa henkilötietojesi käsittelyyn.

1 REKISTERINPITÄJÄ JA TIETOSUOJAVASTAAVA

1.1 Rekisterinpitäjä

Tietosuojalainsäädännön mukaisen rekisterinpitäjän on määriteltävä henkilötietojesi käsittelyn tarkoitukset ja keinot ja varmistettava, että tietosuojalainsäädännön vaatimuksia noudatetaan. Jos kaksi tai useampi rekisterinpitäjä määrittää yhdessä käsittelyn tarkoitukset ja keinot, nämä rekisterinpitäjät ovat yhdessä vastuussa käsittelystä, niin sanotut yhteisrekisterinpitäjät.

Rekisterinpitäjä, joka on vastuussa henkilötietojesi käsittelystä tämän verkkosivuston yhteydessä, on:

    Andreas Stihl Oy
    Postiosoite: Koivupuistontie 10 B, 01510 Vantaa
    Sähköpostiosoite: support@stihl.fi
    Arvonlisäverotunniste: FI2610539-6 

(“me”).

Halutessasi lisätietoja, ota meihin yhteyttä milloin tahansa edellä mainituilla yhteystiedoilla. 

1.2 Tietosuojavastaava

Tietosuojavastaavaamme voi ottaa yhteyttä lähettämällä kirjeen rekisterinpitäjän osoitteeseen merkinnällä "tietosuojavastaavalle" tai lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tietosuoja@stihl.fi.  

2 YLEISTÄ TIETOA HENKILÖTIETOJESI KÄSITTELYSTÄ 

2.1 Henkilötietojesi käsittely 

Kun käytämme tässä tietosuojaselosteessa termiä "henkilötiedot", tarkoitamme kaikkia sinua koskevia tietoja.

Esimerkkejä henkilötiedoista ovat nimesi, sähköpostiosoitteesi ja postiosoitteesi. Henkilötietojasi ovat kuitenkin kaikki tiedot, jotka ovat yhdistetty sinuun tai jotka liittyvät sinuun. Viittaamme tietoihin, jotka eivät liity sinuun, nimellä "muut kuin henkilötiedot" tai "anonyymit tiedot". Näihin tietoihin ei sovelleta tietosuojasääntöjä eikä tätä tietosuojaselostetta.

Henkilötietojesi käsittelyyn kuuluu ymmärryksemme mukaan esimerkiksi tietojesi kerääminen, tallentaminen tai poistaminen.

2.2 Yleiskatsaus henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusteista

Käsittelemme henkilötietojasi vain, jos voimme perustaa käsittelyn oikeusperusteeseen tai jos se on sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaan laillista, eli jos käsittely on laillisesti sallittua. GDPR:n soveltamisalalla suurin osa henkilötietojesi käsittelystä perustuu seuraaviin oikeusperusteisiin:

 • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).
 • Olet antanut meille suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).
 • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen meitä koskevan oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).
 • Käsittely on tarpeen meidän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi jos henkilötietojen suojaa edellyttävät etusi tai perusoikeutesi ja -vapauksiesi syrjäyttävät nämä edut (GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).
 • Lisätietoja siitä, mitkä käsittelytoimet perustuvat mihinkin oikeusperusteeseen tai minkä tietosuojalainsäädännön nojalla käsittely on sallittua, annetaan jäljempänä tässä tietosuojaselosteessa.

2.3 Mitä henkilötietoja keräämme sinusta 

Käsittelemme henkilötietoja, jotka annat meille, jotka keräämme (automaattisesti) tai jotka saamme kolmansilta osapuolilta.

Periaatteessa et ole velvoitettu antamaan meille henkilötietojasi. Tiettyjen henkilötietojen luovuttaminen voi kuitenkin olla tarpeen, jotta voimme mahdollistaa verkkosivuston ja sen kaikkien toimintojen tarjoamisen ja toimittamisen sinulle. 

Henkilötiedot, jotka annat meille

Käsittelemme meille antamiasi tietoja. Voit esimerkiksi soittaa meille tai ottaa meihin yhteyttä jollakin muulla tavalla ja antaa näin meille tiettyjä tietoja. Keräämme ja käsittelemme näitä tietoja, jotta voimme mahdollistaa sen, että voit käyttää verkkosivustoamme. Jos et anna meille tiettyjä tietoja, tämä voi estää tai heikentää verkkosivustomme käyttöä tai täyttä toimivuutta.

(Automaattisesti) kerätyt henkilötiedot

Keräämme ja käsittelemme tiettyjä tietoja (automaattisesti) käyttäessäsi verkkosivustoamme. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi IP-osoitteesi, tietyt kirjautumistiedot ja tiedot, joita käsitellään, jotta voimme tehdä verkkosivustomme teknisesti käytettävissä olevaksi.

Henkilötiedot, jotka saamme kolmansilta osapuolilta 

Ajoittain emme saa tietoja suoraan sinulta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kolmannet osapuolet toimittavat meille tietoja sinusta. Teemme esimerkiksi yhteistyötä yritysten kanssa, jotka tarjoavat meille palveluja ja toimittavat meille tietoja sinusta.

3 VIERAILU VERKKOSIVUSTOLLAMME

Kun vierailet verkkosivustollamme, laitteesi selain lähettää automaattisesti tietoja verkkosivustomme palvelimelle ja tallentaa ne väliaikaisesti lokitiedostoon.

Jos haluat lisätietoja verkkosivustollamme käyttämistämme evästeistä, klikkaa tästä .

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään, kun verkkosivustolla vieraillaan: 

 • IP-osoitteesi
 • Vierailun päivämäärä ja kellonaika
 • Haetun tiedoston nimi ja URL-osoite
 • Verkkosivu/sovellus, josta pääsy tapahtui (viitattu URL)
 • Käyttämäsi selain ja tarvittaessa sen laitteen käyttöjärjestelmä, jolla käytät verkkosivujamme, sekä pääsyn tarjoavan palveluntarjoajasi nimi.

Tarkoitus

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Varmistaaksemme, että yhteys muodostuu sujuvasti
 • Varmistaaksemme, että verkkosivustoamme on helppo käyttää 
 • Analysoidaksemme järjestelmän turvallisuutta ja vakautta 

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraavaan oikeusperusteeseen:

 • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen, jotta voit vierailla verkkosivustolla ja jotta voimme varmistaa verkkosivustomme ja järjestelmiemme suorituskyvyn, pitkän aikavälin toimivuuden ja turvallisuuden.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella.

Meillä on oikeutettu etu varmistaa verkkosivustomme ja järjestelmiemme suorituskyky, pitkäaikainen toimivuus ja turvallisuus.

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

4 VERKKOSIVUSTOMME JA PALVELUIDEMME KÄYTTÖ

4.1 Yhteydenpito ja viestintä

Jos sinulla on kysyttävää, voit ottaa meihin yhteyttä milloin tahansa sähköpostitse, postitse, puhelimitse, yhteydenottolomakkeilla tai muulla tavoin. Jos otat meihin yhteyttä, vastaamme sinulle yleensä valitsemallasi viestintävälineellä.

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään, kun olemme yhteydessä sinuun:

 • Yhteystietosi, kuten puhelinnumerosi tai sähköpostiosoitteesi
 • Viestintä kanssasi, mukaan lukien tallenteet kanssasi käydyistä puhelinkeskusteluista, soveltuvissa tapauksissa 
 • Pyyntöösi tai huolenaiheeseesi liittyvät tiedot, kuten pyyntösi aihe tai yhteydenottomme kanssasi
 • Tiedot, jotka ovat tarpeen huolenaiheesi selvittämiseksi

Tarkoitus

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Yhteydenpitoon kanssasi, jos olet ottanut meihin yhteyttä kysymysten tai muiden huolenaiheiden vuoksi.
 • Viestittääksemme sinulle muista kuin pyyntöihin ja huolenaiheisiin liittyvistä asioista, esimerkiksi tiedotustarkoituksessa tai oikeudellisten tai sopimusvelvoitteiden noudattamiseksi.
 • Jos nauhoitamme kanssasi käytyjä puheluita, tämä tehdään laadunvarmistus- ja koulutustarkoituksiin.
 • Asiakastukemme parantamiseksi 

Näihin tarkoituksiin viitataan jäljempänä yhteisesti nimellä 'tuki'.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin:

 • Henkilötietojesi käsittely tukemme yhteydessä on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi pyynnöstäsi.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
 • Tarjoamme sinulle tiettyjä tukipalveluja olemassa olevan sopimuksen ulkopuolella.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella.
  Meillä on oikeutettu etu auttaa sinua, jos sinulla on kysyttävää tarjouksistamme ja palveluistamme, sekä varmistaaksemme (entisten ja tulevien) asiakkaidemme tyytyväisyys.
 • Joitakin henkilötietojesi käsittelyjä varten hankimme tarvittaessa suostumuksesi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti.

Tämä koskee erityisesti puhelujen tallentamista. 

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

4.2 Tuoteoppaat

Verkkosivustollamme on tuotteisiimme liittyviä tuoteoppaita, kuten Chain-Bar-Advisor 

Henkilötietokategoriat

Seuraavia tietoja käsitellään tuoteopastyökalujen yhteydessä:

 • IP-osoitteesi
 • Tuoteoppaiden yhteydessä antamasi tiedot 

Tarkoitus

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin: 

 • Suositellaksemme tuotetta tai neuvoaksemme, miten tuotteitamme käytetään tuoteopastyökalussa antamiesi määrittelyjen perusteella. 

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin:

 • Henkilötietojesi käsittely tuoteopastustyökalun yhteydessä on tarpeen, jotta voimme pyynnöstäsi ryhtyä toimenpiteisiin ennen sopimuksen tekemistä, jos aiot ostaa tuotteitamme.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
 • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen, jotta voimme antaa sinulle suosituksen tuoteopastustyökalun yhteydessä.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella.
  Meillä on oikeutettu etu suositella sinulle sopivaa tuotetta tai neuvoa sinua, miten käyttää tuotteitamme.
 • Tuoteneuvontatyökalun käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten pyydämme suostumuksesi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti tietosuoja-asetuskeskuksessa. Lisätietoja evästeistämme on evästeselosteessamme

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

4.3 Uutiskirje

Verkkosivustollamme on mahdollisuus rekisteröityä uutiskirjeeseemme.

Huomaa, että käytämme niin sanottua kaksinkertaista suostumusta varmistaaksemme, että haluat vastaanottaa uutiskirjeemme. Kun olet rekisteröitynyt uutiskirjeeseen, lähetämme sinulle vahvistuslinkin antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Vasta kun vahvistat sähköpostiosoitteesi ja kiinnostuksesi saada uutiskirjeemme, lisäämme sinut sähköpostin jakelulistalle. 

Personoidut uutiskirjeet 

Huomaa, että uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä suoritamme suorituskyvyn mittauksia ja analysoimme käyttökäyttäytymistäsi. Tätä analyysia varten lähetetyt sähköpostiviestit sisältävät niin sanottuja verkkojäljitteitä tai seurantapikseleitä. Ne sijaitsevat palvelimillamme ja kertovat meille, milloin ja miten haet uutiskirjeemme. Analyysia varten yhdistämme edellä mainitut tiedot ja verkkojäljitteet sähköpostiosoitteeseesi.

Voit poistaa kuvien näyttämisen oletusarvoisesti käytöstä sähköpostisovelluksessasi rajoittaaksesi tietojen käsittelyä uutiskirjeemme käytön yhteydessä. Tällöin et näe uutiskirjettä kokonaisuudessaan etkä välttämättä pysty käyttämään kaikkia ominaisuuksia. Jos kuvat näytetään manuaalisesti, edellä mainittu seuranta suoritetaan. 

Lisätietoja siitä, miten käsittelemme henkilötietojasi markkinointitarkoituksiin ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, on kohdassa 5, Markkinointi ja käyttäjäkokemus. Kiinnitämme huomiosi erityisesti tietoihin henkilötietojesi käsittelystä Oracle Eloquan yhteydessä.

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään uutiskirjeen jakelun yhteydessä:

 • Tiedot, kuten avaamisprosentti, milloin luet uutiskirjeemme ja mitä linkkejä klikkaat uutiskirjeessä.
 • Tiedot, joita keräämme sinusta, kun käytät STIHL-palveluja (esim. ostaessasi tuotteitamme, rekisteröidessäsi laitteen tai käyttäessäsi erilaisia sovelluksia). 

Tarkoitus

Henkilötietojasi käsitellään seuraaviin tarkoituksiin:

 • Henkilötietojesi käsittelyn perusteella päättelemme kiinnostuksen kohteesi, jotta voimme toimittaa sinulle uutiskirjeemme version, joka on räätälöity kiinnostuksesi mukaan ja joka sisältää tietoa sinulle merkityksellisistä tuotteista ja palveluista.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraavaan oikeusperusteeseen:

 • Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, jonka annoit tilatessasi uutiskirjeemme.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

5 MARKKINOINTI JA KÄYTTÄJÄKOKEMUS

5.1 Evästeet ja vastaavat teknologiat 

Käytämme verkkosivustollamme teknologiaa, jonka tarkoituksena on helpottaa verkkosivuston käyttöä ja tehdä siitä käyttäjäystävällisempi sekä tarjota erilaisia toimintoja. Tällaisia teknologioita ovat esimerkiksi evästeet, pikselit ja skriptit. Tässä osiossa annetaan tietoa henkilötiedoistasi tässä yhteydessä.

Evästeselosteessamme selitämme, mitä evästeitä ja vastaavia teknologioita käytämme verkkosivustollamme mihin tarkoituksiin ja miten voit hallita näitä evästeitä.

5.2 Verkkosivustomme tarjoaminen, kehittäminen ja parantaminen

(a) Google Analytics web- analyysi

Käytämme verkkosivustollamme Google Analytics -analyysityökalua. Google Analyticsin tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google LLC", yhdessä muiden Alphabet Inc:n Google-yhtiöiden kanssa, "Google").

Käytämme Google Analyticsia laajennuksella "anonymize IP". Tämä tarkoittaa, että IP-osoitteesi lyhennetään ennen sen lähettämistä Googlelle Yhdysvaltoihin, joten Google ei saa meiltä koko IP-osoitettasi.

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään Google Analyticsin käytön yhteydessä:

 • IP-osoitteesi
 • Selaimen antama yksilöllinen käyttäjätunnus
 • Käyttäjän klikkauskäyttäytyminen verkkosivustolla
 • Käyttäjän käyttämät alasivut
 • Selaimen tyyppi, URL-osoite, näytön tarkkuus
 • Aikaleima

Tarkoitus

Käytämme Google Analyticsia analysoidaksemme verkkosivuston käyttöäsi, saadaksemme raportteja verkkosivujen toiminnasta ja saadaksemme muita Googlen palveluita, jotka liittyvät verkkosivustomme käyttöön ja muuhun Internetin käyttöön. 

Näin voimme jatkuvasti parantaa verkkosivustoamme, sen käyttäjäystävällisyyttä ja tarjontaamme sekä räätälöidä niitä tarpeidesi ja kiinnostuksesi mukaan.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraavaan oikeusperusteeseen: 

 • Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, jonka olet antanut meille Tietosuoja-asetuskeskuksessa. Voit tutustua tähän evästeselosteen kautta.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
 • Google Analyticsin käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten pyydämme suostumuksesi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Tietosuoja-asetuskeskuksessa. Lisätietoja evästeistämme on evästeselosteessamme.

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

Google Analyticsin käytön yhteydessä henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin. Saadaksesi lisätietoja, katso tietosuojaselosteen kohta 8.

Tietosuojakäytäntö

Google Ltd:n Google Analyticsin tietosuojakäytäntö löytyy täältä:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

(b) Google reCAPTCHA

Käytämme verkkosivustollamme reCAPTCHA v2:ta. reCAPTCHA v2:n tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google Ltd" yhdessä muiden Alphabet Inc:n Google-yhtiöiden kanssa, "Google").

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään Google reCAPTCHA:n käytön yhteydessä: 

 • IP-osoitteesi
 • Käytetyt selaimen lisäosat
 • Googlen asettamat evästeet viimeisen 6 kuukauden aikana
 • Tällä näytöllä tekemiesi napsautusten ja kosketusten määrä
 • Vierailtua sivua koskevat CSS-tiedot
 • JavaScript objektit
 • Päivämäärä
 • Selaimen kieli

Tarkoitus

Käytämme reCAPTCHA v2:ta estämään väärinkäytösten automaattiset merkinnät verkkolomakkeissa ja suojaamaan näin verkkoaseman teknisiä järjestelmiä.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin: 

 • Henkilötietojesi käsittely on tarpeen verkkosivustomme toimivuuden varmistamiseksi ja verkkosivustomme suojaamiseksi.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan perusteella.
  Meillä on oikeutettu peruste varmistaa verkkosivustomme toimivuus ja suojella verkkosivustoamme.
 • ReCAPTCHA v2:n käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten pyydämme suostumuksesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti evästebannerissa. Lisätietoja evästeistämme on evästeselosteessamme

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

Henkilötietoja siirretään reCAPTCHA v2:n käytön yhteydessä ETA:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Tietosuojakäytäntö

Google Ltd:n reCAPTCHA:n tietosuojakäytäntö löytyy täältä:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

(c) YouTube

Upotamme verkkosivuillemme videosisältöä YouTuben kautta. YouTuben tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google Ltd", yhdessä muiden Alphabet Inc:n Google-yhtiöiden kanssa, "Google").

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään YouTuben käytön yhteydessä:

 • IP-osoitteesi
 • Laitettasi koskevat tiedot
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä
 • Tiedot katsomastasi videosisällöstä

Tarkoitus

Linkitämme videosisältöä YouTuben kautta kertoaksemme sinulle tuotteistamme ja tarjouksistamme.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin: 

 • Videosisältö näytetään pienoiskuvan kanssa. Google käsittelee tietojasi vain, jos olet antanut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn ("kahden klikkauksen ratkaisu")
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
 • YouTuben käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten pyydämme suostumuksesi GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti evästebannerissa. Lisätietoja evästeistämme on evästeselosteessamme

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

 • YouTuben käytön yhteydessä henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Tietosuojakäytöntö

Googlen tietosuojakäytäntö, joka koskee henkilötietojen käsittelyä YouTuben yhteydessä, löytyy täältä:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

(d) Google Maps

Verkkosivuillemme upotamme Google Mapsin karttoja. Google Mapsin tarjoaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti ("Google Ltd", yhdessä muiden Alphabet Inc:n Google-yhtiöiden kanssa, "Google").

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään Google Mapsin käytön yhteydessä:

 • IP-osoitteesi
 • Laitettasi koskevat tiedot
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä
 • Sijaintisi

Tarkoitus

Upotamme karttoja Google Mapsin kautta maantieteellisten tietojen näyttämiseksi.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin: 

 • Videon sisältö näytetään pikkukuvan kanssa. Google käsittelee tietojasi vain, jos olet antanut suostumuksesi tietojesi käsittelyyn ("kahden klikkauksen ratkaisu").
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
 • Google Mapsin käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten pyydämme suostumuksesi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Tietosuoja-asetuskeskuksessa. Lisätietoja evästeistämme löytyy evästeselosteestamme.

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

Google Mapsin käytön yhteydessä henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Tietosuojakäytäntö

Googlen tietosuojakäytäntö, joka koskee henkilötietojen käsittelyä Google Mapsin yhteydessä, löytyy täältä:
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

5.3 Mainonta (seuranta) 

(a) Oracle Eloqua

Käytämme Oracle Eloquaa. Oracle Eloquan tarjoaa Oracle Deutschland B.V. & Co. KG, Riesstrasse 25, 80992 München ("Oracle"). 

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään Oracle Eloquan käytön yhteydessä: 

 • Tietoja siitä, avaatko sähköpostimme 
 • Tietoja siitä, mitä linkkejä klikkaat

Tarkoitus

Käytämme Oracle Eloquaa sähköpostiviestiemme personointiin ja sen määrittämiseen, onko sähköpostiviestimme, erityisesti uutiskirjeemme, avattu ja mitä sähköpostiviestiemme linkkejä klikkaat. Käytämme näitä tietoja parantaaksemme sähköpostiviestejämme sekä tarjouksiamme ja tarjoamiamme palveluita. Tavoitteena on räätälöidä verkkosivustomme ja palvelumme sekä tarjouksemme, erityisesti sähköpostimme, vastaamaan tarpeitasi ja kiinnostuksen kohteitasi.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin:

 • Henkilötietojasi käsitellään evästebannerissa antamasi suostumuksen perusteella.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
 • Oracle Eloquan käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten saamme suostumuksesi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti evästebannerissa. Lisätietoja evästeistämme on evästeselosteessamme

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

Oracle Eloquan käytön yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää ETA:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Tietosuojakäytäntö

Oraclen tietosuojakäytäntö, joka koskee henkilötietojen käsittelyä Oracle Eloquan yhteydessä, löytyy täältä:
https://www.oracle.com/fi/legal/privacy/

(b) Google Ads

Sivustollamme on Google-mainoksia. Google-mainoksia tarjoaa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google").

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään Google Adsin käytön yhteydessä:

 • IP-osoitteesi 
 • Tietoja laitteistasi
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä

Tarkoitus

Käytämme Google Adsia hakumainoskampanjoiden toteuttamiseen, jos olet vieraillut verkkosivustollamme aiemmin. Palveluiden avulla voimme yhdistää mainoksiamme tiettyihin avainsanoihin tai, jos olet vieraillut verkkosivustollamme aiemmin, mainostaa esimerkiksi palveluita, joita olet katsonut verkkosivustollamme. Voimme näyttää kiinnostuksen perusteella tapahtuvaa mainontaa muilla verkkosivustoilla Google Search- ja Display-verkostossa ("Google-mainoksena" osana Google-hakua tai muilla Google-kumppanien verkkosivustoilla).

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin:

 • Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, jonka olet antanut meille Tietosuoja-asetuskeskuksessa.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
 • Google Adsin käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten pyydämme suostumuksesi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Tietosuoja-asetuskeskuksessamme. Lisätietoja evästeistämme on evästeselosteessamme.

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

Google Adsin käytön yhteydessä henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Tietosuojakäytäntö

Googlen tietosuojakäytäntö, joka koskee henkilötietojen käsittelyä Google Ads yhteydessä, löytyy täältä: 
https://policies.google.com/privacy?hl=fi

(c) Microsoft Advertising

Käytämme verkkosivustollamme Microsoft Advertising:ia. Microsoft Advertising:n tarjoaa Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft"). 

Henkilötietoryhmät

Seuraavia tietoja käsitellään Microsoft Advertising:n käytön yhteydessä:

 • IP-osoitteesi
 • Laitettasi koskevat tiedot
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä

Tarkoitus

Käytämme Microsoft Advertisingia hakumainoskampanjoiden toteuttamiseen sinulle, jos olet vieraillut verkkosivustollamme aiemmin. Palvelujen avulla voimme yhdistää mainoksiamme tiettyihin avainsanoihin tai, jos olet vieraillut verkkosivustollamme aiemmin, mainostaa esimerkiksi palveluita, joita olet katsonut verkkosivustollamme. Tämän ansiosta voimme näyttää kiinnostuksen kohteisiin perustuvaa mainontaa muilla verkkosivustoilla Microsoft Search Network -verkostossa.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraaviin oikeusperusteisiin:

 • Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, jonka olet antanut meille Tietosuoja-asetuskeskuksessa.

 • Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
 • Microsoft Advertising käyttö edellyttää evästeen asettamista. Tätä varten pyydämme suostumuksesi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti Tietosuoja-asetuskeskuksessa. Lisätietoja evästeistämme on evästeselosteessamme.

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

Microsoft Advertisingin käytön yhteydessä henkilötietoja siirretään ETA:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Tietosuojakäytäntö

Microsoftin tietosuojakäytäntö, joka koskee henkilötietojen käsittelyä Microsoft Advertisingin yhteydessä, löytyy täältä:
https://about.ads.microsoft.com/en-us/policies/legal-privacy-and-security

5.4 Sosiaalinen media 

Käytämme verkkosivustollamme pikseleitä sosiaalisista verkostoista. Sosiaaliset verkostot aktivoivat pikselit ja käsittelevät tietojasi vasta sen jälkeen, kun olet antanut suostumuksesi henkilötietojen käsittelylle sosiaalisten verkostojen toimesta Tietosuoja-asetuskeskuksessa.

Jos olet rekisteröitynyt käyttäjäksi sosiaaliseen verkostoon, jonka pikseleitä käytämme, vierailusi verkkosivustollamme voidaan yhdistää käyttäjätiliisi kyseisessä sosiaalisessa verkostossa. Huomautamme, että sosiaaliset verkostot voivat tällöin yhdistää verkkosivustollamme käytettyjen pikselien avulla sinusta kerätyt tiedot muihin henkilötietoihin sinusta, vaikka et olisikaan sosiaalisen verkoston käyttäjä.

Huomaa myös, että sosiaalisten verkostojen tarjoajat voivat myös käsitellä pikselin kautta käsiteltyjä henkilötietoja omiin tarkoituksiinsa. Lisäksi saatamme olla yhdessä sosiaalisen verkoston tarjoajien kanssa vastuussa tietyistä käsittelytoimista.

Jos kyseessä on yhteisrekisterinpitäjyys, teemme sosiaalisen verkoston tarjoajan kanssa sopimuksen henkilötietojen käsittelystä yhteisrekisterinpitäjinä.

Tutustu sosiaalisten verkostojen tietosuojakäytäntöihin, jotka ilmoitamme jäljempänä.

Henkilötietoryhmät

Pikselien käytön yhteydessä käsitellään seuraavia tietoja:

 • IP-osoitteesi
 • Laitettasi koskevat tiedot
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä

Tarkoitus

Käytämme sosiaalisten verkostojen pikseleitä näyttääksemme sinulle tuotteitamme, tarjouksiamme ja palveluitamme koskevia tietoja ja mainoksia kyseisessä sosiaalisessa verkostossa. Sen lisäksi, että tiedot ja mainonta tuotteistamme, tarjouksistamme ja palveluistamme näytetään kyseisessä sosiaalisessa verkostossa, ne voidaan näyttää sinulle myös muilla verkkosivustoilla, jotka myös tarjoavat kyseistä pikseliä.

Pikseleitä käyttämällä saamme tietoa mainostoiminnastamme erityisesti sosiaalisissa verkostoissa.

Oikeusperuste

Perustamme henkilötietojesi käsittelyn seuraavaan oikeusperusteeseen:

 • Henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, jonka olet antanut meille Tietosuoja-asetuskeskuksessa.
  Käsittelemme henkilötietojasi GDPR 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.

Säilytysaika

Lähtökohtaisesti käsittelemme henkilötietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen edellä mainittujen tarkoitusten saavuttamiseksi. Lisätietoja säilytysajasta on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 6.

Henkilötietojesi siirto ETA:n ulkopuolisiin maihin

Pikselien käytön yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää ETA:n ulkopuolisiin maihin. Lisätietoja on tämän tietosuojaselosteen kohdassa 8.

Käytetyt pikselit ja käytettyjen pikselien tietosuojakäytännöt 

Seuraavassa luetellaan käyttämiemme sosiaalisten verkostojen pikselit sekä tiedot sosiaalisen verkoston tarjoajasta ja kyseisen sosiaalisen verkoston ja pikselin tietosuojakäytännöstä.

(a) Twitter pikseli

Twitter-pikselin tarjoaa X Corp., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103 ("X Corp.").

X Corp:n tietosuojaseloste Twitter-pikselin yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyy täältä:
https://twitter.com/en/privacy

(b) Meta (Facebook) pikseli

Meta-pikselin (entinen Facebook-pikseli) tarjoaa Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlanti ("Meta").

Meta-pikselin yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat Metan tietosuojakäytännöt löytyvät täältä:
https://www.facebook.com/about/privacy/

(c) Pinterest pikseli

Pinterest-pikselin tarjoaa Pinterest Europe Ltd, Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irlanti ("Pinterest").

Pinterest-pikselin yhteydessä tapahtuvaa henkilötietojen käsittelyä koskevat Pinterestin tietosuojakäytännöt löytyvät täältä:
https://policy.pinterest.com/fi/privacy-policy

6 SÄILYTYSAIKA

Säilytämme tietojasi vain niin kauan kuin se on tarpeen tarjontamme, erityisesti verkkosivustomme tarjoamiseksi, tai niin kauan kuin meillä on oikeutettu etu jatkaa tietojesi säilyttämistä. Henkilötietojesi säilytysaika riippuu erityisesti käsiteltävien henkilötietojen henkilötietoryhmästä ja käsittelyn tarkoituksesta. Tietojesi säilyttämistä harkitaan myös sen perusteella, oletko antanut suostumuksesi niiden säilyttämiseen.

Lisäksi otamme huomioon lakisääteiset säilytysajat, jotka saattavat edellyttää, että meidän on säilytettävä tietojasi tietyn ajan. Tietojasi säilytetään näin ollen, jos eurooppalainen tai kansallinen lainsäätäjä määrää tästä Euroopan unionin asetuksissa, laeissa tai muissa säännöksissä, joita meihin sovelletaan. Vastaavia vaatimuksia on myös erityisesti kauppa- ja verolainsäädännössä tai ne johtuvat tavanomaisista lakisääteisistä vanhentumisajoista.

Jos kyseessä on riita-asia, säilytämme henkilötiedot, joita tarvitsemme oikeudelliseen puolustukseemme, oikeudenkäynnin lopulliseen päätökseen asti.

Jos haluat lisätietoja säilytysajasta, ota meihin yhteyttä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 olevilla yhteystiedoilla.

7 HENKILÖTIETOJESI VASTAANOTTAJAT

7.1 Vastaanottajat STIHL-konsernissa

Tietyissä tapauksissa jaamme henkilötietojasi muiden STIHL-konsernin yhtiöiden kanssa. Nämä STIHL yhtiöt käsittelevät tietoja säännöllisesti meidän puolestamme. Henkilötietojesi käsittely voi tapahtua myös niin, että kyseinen STIHL yhtiö, joka vastaanottaa tietosi, on rekisterinpitäjä tai niin, että kyseinen yhtiö ja me olemme yhteisrekisterinpitäjiä.

Jos jaamme henkilötietojasi muiden rekisterinpitäjien kanssa, tapahtuu tämä lähtökohtaisesti vain, jos se on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, jos meillä tai kolmannella osapuolella on siihen oikeutettu etu tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Kun toinen STIHL yhtiö käsittelee henkilötietojasi puolestamme, henkilötietojesi käsittely tapahtuu GDPR:ssa tarkoitetun rekisterinpitäjän puolesta tapahtuvan tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti. 

Jos kyseessä on yhteisrekisterinpitäjyys, teemme sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä. Mainitussa sopimuksessa määrätään muun muassa yhteisrekisterinpitäjien velvollisuuksista, jotka liittyvät GDPR:n vaatimusten noudattamiseen. Toimitamme sinulle pyynnöstä mielellämme tämän sopimuksen keskeiset osat. Ota tätä varten yhteyttä meihin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 olevilla yhteystiedoilla.

7.2 STIHL-konsernin ulkopuoliset vastaanottajat (kolmannet osapuolet) 

STIHL-konserniin kuuluvien vastaanottajien lisäksi jaamme henkilötietojasi myös kolmansille osapuolille yksittäisten käsittelytoimien yhteydessä ja tietosuojavaatimukset huomioiden. Näihin kolmansiin osapuoliin kuuluvat palveluntarjoajat, jotka käsittelevät henkilötietojasi puolestamme, ja palveluntarjoajat, jotka tarjoavat meille henkilötietojesi käsittelyyn liittyviä palveluja. Tietojasi vastaanottavat kolmannet osapuolet voivat myös olla rekisterinpitäjiä henkilötietojesi käsittelyn osalta tai voimme näiden kolmansien osapuolten kanssa olla yhteisrekisterinpitäjiä. 

Jos jaamme henkilötietojasi muiden rekisterinpitäjien kanssa, tapahtuu tämä lähtökohtaisesti vain, jos se on tarpeen kanssasi tehdyn sopimuksen täyttämiseksi, jos meillä tai kolmannella osapuolella on siihen oikeutettu etu tai jos olet antanut siihen suostumuksesi.

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä käytämme seuraavia palveluntarjoajaryhmiä:

 • IT-palveluiden tarjoajat (datahosting- palvelujen tarjoajat)
 • Tuki (asiakaspalvelu)
 • Juristit, kirjanpitäjät ja veroneuvojat
 • Markkinointisovellusten tarjoajat tai sovellukset käyttäjäkokemuksen parantamiseksi 

Jos GDPR tai EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntö velvoittaa meidät tekemään niin, luovutamme tietojasi myös viranomaisille ja tuomioistuimille.

Kun kolmannet osapuolet käsittelevät henkilötietojasi puolestamme, henkilötietojesi käsittely tapahtuu GDPR:ssa tarkoitetun rekisterinpitäjän puolesta tapahtuvan tietojenkäsittelyä koskevan sopimuksen mukaisesti. 

Jos kyseessä on yhteisrekisterinpitäjyys, teemme sopimuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä. Mainitussa sopimuksessa määrätään muun muassa yhteisrekisterinpitäjien velvollisuuksista, jotka liittyvät GDPR:n vaatimusten noudattamiseen. Toimitamme sinulle pyynnöstä mielellämme tämän sopimuksen keskeiset osat. Ota tätä varten yhteyttä meihin tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 olevilla yhteystiedoilla.

8 HENKILÖTIETOJESI SIIRTO EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLISIIN MAIHIN

Riippumatta siitä, missä henkilötietojasi käsitellään, etusijalla on aina GDPR:n takaaman suojan tason varmistaminen.

Jos siirrämme henkilötietoja vastaanottajille Euroopan talousalueen ulkopuolelle, noudatamme GDPR:n V luvun vaatimuksia. Jos teemme yhteistyötä kolmansien osapuolten kanssa tai käytämme palveluntarjoajia, jotka voivat siirtää henkilötietojasi Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin, velvoitamme nämä kolmannet osapuolet tai palveluntarjoajat noudattamaan GDPR:n V luvun vaatimuksia.

Huomautamme, että kaikissa Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa tietosuojan taso ei ole sellainen, että Euroopan komissio on tunnustanut sen riittäväksi (niin sanottu "riittävyyspäätös"). Luettelo maista, joiden osalta on tehty tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös, löytyy seuraavasta linkistä: Riittävyyspäätökset (europa.eu).

Jos tietosuojan riittävyyttä koskevaa päätöstä ei ole tehty, noudatamme henkilötietojesi vastaanottajien kanssa EU:n komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita ((EU) 2021/914, 4.4.2021 - C (2021) 3972, EUVL EU N:o L 199/31, 7.6.2021). Muille rekisterinpitäjille tapahtuvaan siirtoon käytämme näiden vakiosopimuslausekkeiden moduulia yksi ja henkilötietojen käsittelijöillemme tapahtuvaan siirtoon moduulia kaksi. Tarvittaessa ryhdymme vakiosopimuslausekkeiden tekemisen lisäksi lisätoimenpiteisiin henkilötietojesi suojaamiseksi.

Voit milloin tahansa pyytää meiltä yleiskatsausta Euroopan talousalueen ulkopuolisissa maissa sijaitsevista vastaanottajista ja tietoja toimenpiteistä, joita olemme toteuttaneet GDPR:n mukaisen tietosuojan tason varmistamiseksi, käyttämällä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 mainittuja yhteystietoja.

9 OIKEUTESI JA OIKEUKSIEN KÄYTTÄMINEN  

Jos haluat käyttää jäljempänä mainittuja oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä epävirallisesti milloin tahansa tässä tietosuojaselosteessa mainittuja viestintävälineitä käyttäen. Voit ottaa meihin ja tietosuojavastaavaamme yhteyttä sähköpostitse ja muilla viestintävälineillä tämän tietosuojaselosteen kohdassa 1 esitettyjen yhteystietojen avulla.

9.1 Pääsyoikeus

Sinulla on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö sinua koskevia henkilötietoja vai ei. Jos käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja, sinulla on oikeus saada pääsy henkilötietoihin ja tiettyihin laissa säädettyihin tietoihin. Lisätietoja oikeudestasi tutustua tietoihin on GDPR 15 artiklassa.

9.2 Oikeus tietojen oikaisuun

Sinulla on oikeus saada ilman aiheetonta viivytystä oikaistua sinua koskevat virheelliset henkilötiedot. Kun otetaan huomioon käsittelyn tarkoitus, sinulla on oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä. Lisätietoja oikeudestasi tietojen oikaisemiseen on GDPR 16 artiklassa.

Pyrimme aina varmistamaan henkilötietojesi oikeellisuuden. Ilmoitathan meille siksi kaikista tietojesi muutoksista (kuten osoitteenmuutoksista) ilman aiheetonta viivytystä, jotta voimme varmistaa, että henkilötietosi ovat ajan tasalla.

9.3 Oikeus tulla unohdetuksi

Jos lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, voit pyytää henkilötietojesi poistamista ilman aiheetonta viivytystä. Näin on erityisesti silloin, kun:

 • henkilötietojasi ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin;
 • henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, peruutat suostumuksesi emmekä voi perustaa käsittelyä muuhun oikeusperusteeseen;
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä eikä henkilötietojesi käsittelylle ole olemassa pakottavia syitä;
 • jos henkilötietojasi on luovutettu kolmansille osapuolille ja olemme velvollisia poistamaan henkilötietosi, ilmoitamme näille kolmansille osapuolille poistamisvelvollisuudesta, jos laki niin vaatii.

Huomaa, että oikeutta tulla unohdetuksi on rajoitettu. Emme esimerkiksi saa poistaa henkilötietoja, joiden säilyttäminen on lakisääteistä. Poisto-oikeutesi ei myöskään koske tietoja, joita tarvitsemme oikeudellisten vaateiden laatimista, esittämistä tai puolustamista varten. Lisätietoja oikeudestasi tulla unohdetuksi on GDPR 17 artiklassa.

9.4 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Jos lakisääteiset vaatimukset täyttyvät, voit saada rajoitettua henkilötietojesi käsittelyä. Näin on erityisesti silloin, kun:

 • kiistät henkilötietojesi paikkansapitävyyden. Tietojesi käsittelyä rajoitetaan siksi ajaksi, että voimme tarkistaa henkilötietojesi oikeellisuuden;
 • henkilötietojesi käsittely on lainvastaista ja pyydät henkilötietojesi poistamisen sijasta henkilötietojesi käytön rajoittamista;
 • emme enää tarvitse henkilötietojasi käsittelyn tarkoituksiin, mutta tarvitset niitä oikeudellisten vaatimusten laatimista, esittämistä tai puolustamista varten;
 • olet vastustanut henkilötietojesi käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvillä perusteilla, kunnes on tarkistettu, ovatko oikeutetut perusteemme käsittelylle tärkeämpiä kuin sinun perusteesi.

Lisätietoja oikeudestasi käsittelyn rajoittamiseen on GDPR 18 artiklassa.

9.5 Oikeus siirtää tietoja 

Sinulla on oikeus saada meille antamasi henkilötiedot, joita käsittelemme sopimuksen täyttämiseksi, suostumuksesi perusteella tai automatisoidusti, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Jos edellä mainitut edellytykset täyttyvät, sinulla on myös oikeus saada meidät toimittamaan nämä tiedot suoraan kolmannelle osapuolelle, jos se on teknisesti mahdollista. Lisätietoja oikeudestasi tietojen siirrettävyyteen on GDPR 20 artiklassa.

9.6 Suostumuksen peruuttaminen 

Jos olet antanut suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn, voit peruuttaa sen milloin tahansa. Tämä ei vaikuta tietojesi käsittelyn laillisuuteen siihen asti, kunnes suostumus on peruutettu.

9.7 Oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaisille 

Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä rikotaan sovellettavaa tietosuojalainsäädäntöä, voit tehdä valituksen tietosuojaviranomaiselle, erityisesti sen paikkakunnan tietosuojaviranomaiselle, jossa sinulla on vakinainen asuinpaikka, työpaikka tai paikka, jossa väitetty rikkomus tapahtuu.

9.8 Oikeus vastustaa käsittelyä 

Oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuumme

Jos käsittelemme tietoja oikeutetun edun perusteella, voit milloin tahansa vastustaa käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvin perustein. Tällöin emme enää käsittele henkilötietojasi, paitsi jos pystymme osoittamaan, että käsittelyyn on pakottava oikeutettu peruste, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Oletamme, että kun käsittely perustuu oikeutettuun etuumme, pystymme yleensä osoittamaan tällaisen pakottavan oikeutetun perusteen, mutta tutkimme ja arvioimme jokaisen vastustamisen erikseen.

Lisätietoja vastustamisoikeudestasi on GDPR 21 artiklassa.

10 MUUTOKSET TÄHÄN TIETOSUOJASELOSTEESEEN 

Tässä tietosuojaselosteessa annamme sinulle aina ajantasaista, täydellistä ja lähtökohtaisesti lopullista tietoa henkilötietojesi käsittelystä verkkosivustomme yhteydessä. Tämä edellyttää, että päivitämme tätä tietosuojaselostetta säännöllisesti. Siksi suosittelemme, että tutustut tähän tietosuojaselosteeseen säännöllisesti.