Uudet päästörajat liikkuviin koneisiin ja laitteisiin tarkoitetuille polttomoottoreille (bensiini- ja dieselmoottorit)

Syyskuussa 2016 voimaan tulleessa EU-asetuksessa 2016/1628 EURO V asetettiin uudet päästörajat liikkuviin koneisiin ja laitteisiin tarkoitetuille polttomoottoreille (bensiini- ja dieselmoottorit). Nämä uudet päästöarvot tulevat voimaan kaikille STIHL-tuotteille 1. tammikuuta 2019.

Lukuisat STIHL-tuotteet täyttävät jo tänään uusien päästöraja-arvojen vaatimukset.

Tuotteesi tyyppihyväksyntänumeron lyhenne "2016/1628" ilmaisee, täyttääkö STIHL-tuotteesi uudet EURO V:n mukaiset päästöraja-arvot.

Lisäksi uusi EURO V -standardin mukainen CO2-arvo löytyy viimeistään 1. tammikuuta 2019 alkaen tuotteesi vastaavien tuotekohtaisten teknisten tietojen kohdasta "Tuotteet".

Tämä CO2-mittaus on tulosta kyseessä olevaa moottorityyppiä tai moottorisarjaa edustavan (kanta-)moottorin testauksesta kiinteässä testausjaksossa laboratorio-olosuhteissa, eikä anna nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tietyn moottorin tehosta.