Uudet päästörajat liikkuviin koneisiin ja laitteisiin tarkoitetuille polttomoottoreille (bensiini- ja dieselmoottorit)

Syyskuussa 2016 voimaan tulleessa EU-asetuksessa 2016/1628 EURO V asetettiin uudet päästörajat liikkuviin koneisiin ja laitteisiin tarkoitetuille polttomoottoreille (bensiini- ja dieselmoottorit). Nämä uudet päästörajat tulevat voimaan kaikille STIHL-tuotteille 1. tammikuuta 2019.

Tuotteesi tyyppihyväksyntänumeron lyhenne "2016/1628" ilmaisee, täyttääkö STIHL-tuotteesi uudet EURO V:n mukaiset päästöraja-arvot.
Lisäksi uusi EURO V -standardin mukainen CO₂-mittausarvo löytyy tuotekohtaisten teknisten tietojen kohdasta "Tuotteet".

Tämä CO₂-arvo on mitattu kyseessä olevaa moottorityyppiä tai moottorisarjaa edustavan (kanta-)moottorin testauksessa kiinteässä testausjaksossa laboratorio-olosuhteissa eikä se anna nimenomaista eikä epäsuoraa takuuta tietyn moottorin tehosta.