Polttoaineen ruiskutus: innovatiivista tehoa päivittäiseen työhön

Tehokasta tekniikkaa tehokkaaseen sahaamiseen: Polttoaineen ruiskutuksen ansiosta STIHL laitteet ovat voimapesiä, joihin ammattilaiset voivat luottaa.

Suojavarusteisiin pukeutunut mies käyttää STIHL MS 500i -laitetta

Tehokkuutta polttoaineen ruiskutuksella

STIHL esittelee ylpeänä aidon innovaation: Ruiskutusjärjestelmä takaa oikean polttoaineseoksen ilman kaasutinta.

Mitä polttoaineen ruiskutus tarkoittaa?

Polttoaineen ruiskutuksella viitataan tekniikkaan, jolla ilma ja polttoaine sekoitetaan polttomoottorissa. Tällä sivulla pääset tutustumaan siihen tarkemmin.

Moottoritehon takana: happi

Ihanteellinen moottoriteho ei oikeastaan riipu polttoaineesta, vaan ennemminkin ilmasta. Moottorissa kiertävän polttoaineen ainoa tehtävä on luoda reaktio ilman hapen ja polttoaineen hiilivedyn välille. Polttoaineelta edellytetään siis oikeastaan vain sitä, että sitä on oikea määrä oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Nopea ja täydellinen palaminen varmistaa moottorin koko potentiaalin hyödyntämisen, mikä voidaan saavuttaa ainoastaan juuri oikealla ilman ja polttoaineen suhteella.

Ilman ja polttoaineen suhteen optimointi: kaasutin ja ruiskutusjärjestelmä

Täydellinen ilma-polttoaineseos voidaan varmistaa kaasuttimella. Se ei kuitenkaan ole ratkaisuna yksinkertainen. Kaasuttimet ovat mekaanisia komponentteja, joiden toiminta perustuu ennen kaikkea imualipaineen ja ilmakehän paineen väliseen paine-eroon. Se on tarkkaa tasapainottelua, jota ilman kaasutin ei toimi ongelmitta. Periaatteessa ongelmia ei yleensä olekaan, kunhan kaasuttimen toimintaa haittaavia tekijöitä pidetään silmällä. Esimerkkejä kaasuttimeen toimintaan vaikuttavista tekijöistä ovat korkeus- ja lämpötilavaihtelut, ilmansuodattimen likaantuminen, moottorin kuluminen ja polttoaineen huono laatu. Mutta entä jos moottorisahaa on käytettävä kohteissa, joiden korkeudet merenpinnasta ja lämpötilat vaihtelevat? STIHL on kehittänyt vaihteleviin olosuhteisiin soveltuvia laitteita, joiden ruiskutusjärjestelmä mahdollistaa laajan toimintasäteen. Tekniikan ansiosta ne toimivat luotettavasti eivätkä ole moksiskaan ulkoisista vaikutuksista. Toisin kuin kaasuttimissa, ruiskutusjärjestelmän toiminta ei perustu paine-eroon. Polttoainetta ruiskutetaan ruiskutusventtiilistä suoraan kampikammioon tai, kuten innovatiivisessa MS 500i -moottorisahassa, imusarjaan. Ruiskutuspumppu pitää polttoainepaineen vakiona ja varmistaa, että ruiskutusventtiili syöttää aina juuri oikean määrän polttoainetta.

Polttoaineen ruiskutus – monipuolista ja ainutlaatuista tekniikkaa

Polttoaineen ruiskutus perustuu edistykselliseen tekniikkaan. Ruiskutusjärjestelmiä on kuitenkin olemassa useita eri tyyppejä, ja ne toimivat eri tavoin. Seuraavassa on esitetty yleiskatsaus kolmesta tärkeimmästä tyypistä.

 

Suojavarusteisiin pukeutunut mies käynnistämässä polttomoottorikäyttöistä STIHL MS 500i -moottorisahaa lehtimetsässä

Ensimmäinen elektronisella polttoaineen ruiskutuksella varustettu moottorisaha: MS 500i.

Todellinen maailmanuutuus: STIHL MS 500i -moottorisaha on ensimmäinen sarjavalmisteinen moottorisaha, jossa on elektronisesti ohjattu polttoaineen ruiskutus. Tämän sahan ainutlaatuisuus piilee sen moottorissa: anturiohjattu ruiskutusjärjestelmä varmistaa, että moottori toimii optimaalisella teholla. Mullistava tekniikka tuo mukanaan lukuisia etuja.

Vallankumouksellisen ruiskutusjärjestelmämme ansiosta moottorissa ei tarvita kaasutinta oheiskomponentteineen, mikä tekee rakenteesta ainutlaatuisen kevyen. Sahan painon ja tehon suhde onkin markkinoiden polttomoottorikäyttöisistä moottorisahoista paras: vain 1,24 kg/kW.  Polttoaineen ruiskutuksella varustettu moottorisaha tuo ammattimaiseen metsähoitoon ylivertaista suorituskykyä muihin 80 cm3:n luokan malleihin verrattuna. Muita etuja ovat erinomainen kiihtyvyys ja ensiluokkaiset käynnistymisominaisuudet niin kylmä- kuin uudelleenkäynnistyksessä.

STIHL on kehittänyt tämän mullistavan tekniikan itse, ja siinä ruiskutusta ohjataan elektronisesti anturien mittaamien tietojen perusteella. Ohjaus on aktiivinen heti käynnistyksestä alkaen, vaikka STIHL MS 500i käynnistetäänkin käynnistysnarulla, ilman akkua. Uuden moottorin ja ennen kaikkea elektronisen Injection-ruiskutustekniikan myötä STIHL on polttomoottorikäyttöisten ammattilaissahojen ylivoimainen edelläkävijä. 

mmm

Injection: polttoaineen ruiskutus STIHL MS 500i -moottorisahassa

MS 500i -sahan Injection-tekniikka tarkoittaa sitä, että polttoaine ruiskutetaan ruiskutusventtiilin kautta suoraan imuputkeen. Ruiskutuspumppu pitää polttoainepaineen vakiona ja varmistaa, että venttiili syöttää aina juuri oikean määrän polttoainetta.  STIHL MS 500i  -moottorisahan ohjainlaite laskee automaattisesti polttoaineen määrän ja ruiskutuksen ja sytytyksen ajankohdan. Ohjainlaite on ruiskutustekniikan sydän.

Moottorin kampikammiossa on erilaisia antureita, joiden tehtävänä on varmistaa, että polttoaineen ruiskutus toimii oikein. Ne ovat ulkolämpötila-anturi, paineanturi ja lämpötila-anturi. Anturit mittaavat ympäristöolosuhteita ja välittävät mittausarvot moottorisahan ohjainlaitteeseen. Lisäksi ne rekisteröivät kaikki ohjainlaitteen tarvitsemat tiedot, jotta se pystyy laskemaan imuilman määrän. Järjestelmä pystyy laskemaan optimaalisen palamisen edellyttämän polttoaineen määrän kaasutinta huomattavasti tarkemmin.

Toinen ruiskutusjärjestelmän innovatiivisista teknisistä ominaisuuksista on generaattori. Se tuottaa sähkövirran ja toimii myös anturina. Generaattorin tuottamaan vaihtovirtaan liittyy nimittäin kaksi ruiskutusjärjestelmälle välttämätöntä tietoa: moottorin kierrosluku ja kampiakselin asento. Tietojen ansiosta ruiskutusjärjestelmän ohjainlaite tunnistaa sahan käyttötilan ja polttoaineen tarpeen. Näin polttoaineen ruiskutusta ja sytytystä voidaan mukauttaa käyttöolosuhteiden mukaan.

Mukautus tapahtuu millisekunneissa ja varmistaa ainutlaatuiset käynnistysominaisuudet, nopean kiihtyvyyden ja ylivertaisen suorituskyvyn työpäivästä toiseen. Tekniikan ansiosta käyttäjän ei tarvitse tehdä manuaalisia säätöjä esimerkiksi kylmä- tai uudelleenkäynnistyksen yhteydessä, vaan elektroniikka hoitaa ohjauksen.

STIHL moottorisahojen polttoaineen ruiskutus: edistyksellistä tekniikkaa vaivattomaan työskentelyyn

Ruiskutusjärjestelmällä varustetut moottorisahat tekevät työnteosta kevyempää – kirjaimellisesti. Sen mahdollistavat kevennetty moottorikonsepti ja optimoitu rakenne. Virran tuottaa generaattori, joten vauhtipyörässä ei tarvita magneetteja eikä ohjainlaitteen tarvitse olla suoraan vauhtipyörän yläpuolella. Tämä tehostaa jäähdytysilman ohjausta, minkä ansiosta vauhtipyörän halkaisija ja korkeus voivat olla huomattavasti pienempiä kuin tämän teholuokan laitteissa yleensä.

Ruiskutusjärjestelmällä varustetuissa moottoreissa tyhjäkäynnin edellyttämän vauhtimassan varmistaa teräsrengas. Rengas sijaitsee vauhtipyörän ulkokehällä tuulettimen alapuolella. Ratkaisun ansiosta vauhtipyörästä on voitu tehdä pienempi kuin koskaan ennen. Lisäksi se vähentää kampiakseliin kohdistuvaa kuormitusta. Samalla painoa on pystytty vähentämään entisestään perinteisiin sahoihin verrattuna.

Keveyden, optimaalisen painopisteen ja tilan tehokkaan hyödyntämisen takaamiseksi ruiskutusjärjestelmän ohjainlaite on sijoitettu polttoainesäiliön koteloon. Tämä on yksi osatekijöistä, joiden ansiosta Injection-moottori on kevyt ja kompakti.

Ruiskutusjärjestelmällä varustetun STIHL MS 500i -moottorisahan yhteenveto:

  • Polttomoottorikäyttöisisten ammattilaissahojen paras painon ja tehon suhde: 1,24 kg/kW
  • Äärimmäinen kiihtyvyys: tyhjäkäynnistä enimmäiskierroslukuun 0,25 sekunnissa
  • Ihanteellista moottoritehoa kaikissa käyttöolosuhteissa
  • Ainutlaatuiset käynnistysominaisuudet säästä ja sijainnista riippumatta
  • Yksinkertainen vivuton käynnistys
  • Ei manuaalisia säätöjä