Oikeudellinen huomautus

Andreas Stihl Oy
Koivupuistontie 10 B
01510 Vantaa
Suomi

Puhelinnumero: +358 9 759 693 00
Sähköpostiosoite: support@stihl.fi

Y-tunnus: 2610539-6
Arvonlisäverotunniste: FI2610539-6

Kuluttajariitojen ratkaiseminen tuomioistuinten ulkopuolella

Nykyisen lainsäädännön mukaan Andreas Stihl Oy on velvollinen tiedottamaan kuluttajille Euroopan komission riidanratkaisua varten perustaman eurooppalaisen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin olemassaolosta.  

Eurooppalainen verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi löytyy osoitteesta: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr/

Virallisten riidanratkaisuelinten yhteystiedot löytävät osoitteesta: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm.

Andreas Stihl Oy ei ole velvollinen, eikä halukas osallistumaan riidanratkaisumenettelyyn kuluttajasovitteluelimessä, sillä Andreas Stihl Oy: llä ei ole oikeudellista velvoitetta osallistua tällaiseen riidanratkaisumenettelyyn. 

Lisäksi, Andreas Stihl Oy ilmoittaa lakisääteisten säännösten vuoksi Andreas Stihl Oy sähköpostiosoitteen, joka on seuraava: support@stihl.fi.