CO2 EURO V -normin mukaan

Täältä voit tarkistaa, täyttääkö STIHL tuotteesi uudet EURO V -päästöraja-arvot.

Kehityksessä olevan STIHL-sähkötyökalun CO2-arvon tarkistaminen

EU-asetus 2016/1628 EURO V, joka tuli voimaan syyskuussa 2016, asettaa uudet päästörajat liikkuvien koneiden ja laitteiden polttomoottoreille (bensiini- ja dieselmoottorit). Uudet päästörajat astuvat voimaan kaikkien STIHL-tuotteiden osalta 1. tammikuuta 2019.

Tuotteen tyyppihyväksyntänumerossa oleva viite "2016/1628" kertoo, täyttääkö STIHL-tuotteesi uudet EURO V -päästörajat.

EURO V -normin mukaiset mitatut CO2-arvot löytyvät myös tuotekohtaisista teknisistä tiedoista. Löydät ne vastaavilta tuotesivuilta verkkokaupastamme.

Tämä mitattu CO2-arvo on saatu testaamalla moottorityyppiä tai -valikoimaa edustava (pää-)moottori kiinteässä testijaksossa laboratorio-olosuhteissa, eikä se muodosta nimenomaista tai epäsuoraa takuuta tietyn moottorin suorituskyvystä.

Lisää STIHL-palveluita