Varoitus koskien moniosaisia metallisia terälaitteita raivaussahoille

Moniosaisia metalliteriä (esimerkkejä alla) ei saa missään olosuhteissa käyttää STIHL raivaussahoissa. Ne muodostavat luvattoman yhdistelmän STIHL tuotteelle. Tämänkaltaiset terälaitteet muodostavat riskin yksittäisen metallipalan irtoamiselle kulumisen tai osuman seurauksena, jolloin osa voi lentää terälaitteesta suurella nopeudella. Tuloksena, tämänkaltaisen terälaitteen käyttäminen raivaussahassa voi aiheuttaa erittäin vakavia vammoja joko käyttäjälle tai sivullisille.

Tästä syystä Euroopan Unioni antoi päätkösen 19. Tammikuuta 2012, että moniosaisten raivussahojen metalliterien (heiluvalla liikkeellä tapahtuva leikkaus) tuominen markkinoille on kielletty kaikissa EU-maissa.

Yksiosaisia metalliteriä voi käyttää STIHL raivaussahoissa, siltä osin kuin ne on sallittuja käyttöohjeessa mainituilla tavoilla. Tässä yhteydessä STIHL suosittelee käytettäväksi aina alkuperäisiä STIHL metalliteriä. Nämä terät ovat ominaisuuksiltaan suunniteltu kaikkiin raivaussahoihin, sekä myös erilaisiin käyttäjän vaatimuksiin.