STIHL ilmastostrategia

STIHL määrittelee ilmastostrategiassaan suuntaviivat yhtiön pyrkimyksille suojella ilmastoa lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Tavoitteenamme on laskea STIHL konsernin hiilijalanjälki nollaan. Olemme sen vuoksi sitoutuneet ilmastoneutraalin toiminnan saavuttamiseen kaikilla toimipaikoillamme eri puolilla maailmaa.

STIHL Ilmastotavoite

Aloitamme tavoitteeseen pyrkimisen keskittymällä arvoketjumme energiankulutukseen, mihin voimme vaikuttaa suoraan. Tämä koskee suoria päästöjä (scope 1 Greenhouse Gas Protocolin mukaan), jotka syntyvät kaasun ja öljyn polttamisesta rakennusten lämmitykseen ja tuotannon, kokoamisen ja tuotekehityksen tarpeisiin, sekä ajoneuvojen käyttämästä polttoaineesta ja jäähdytysaineiden vuodoista. Lisäksi laskemme mukaan epäsuorat päästöt (scope 2, sähkö ja kaukolämpö). Vuonna 2019 STIHL tuotantoyritysten ja Dieburgin jakelukeskuksen (Saksa) scope 1 ja 2 -päästöt olivat noin 90 000 tonnia.

Emme pysty suoraan vaikuttamaan ylempänä ja alempana arvoketjussa tapahtuviin päästöihin (scope 3), kuten raaka-aineiden hankintaan ja tuotantoon tai tuotteiden käyttöön ja hävittämiseen. STIHL ottaa silti vastuuta määrittelemällä selkeät tulevat toimenpidealueet toimitusketjuun, tuotteiden käyttöön ja niiden käytöstä poistamiseen.

STIHL ilmastostrategian aikataulu

Pitkän aikavälin tavoite

Arvoketjun eri osissa syntyvät päästöt (scope 3) eivät kuulu STIHL konsernin varsinaisen toiminnan piiriin, ja arvioimme parhaillaan mahdollisuuksia päästövähennyksiin niissä. Kunnianhimoinen tavoitteemme on olla ilmastoneutraali paljon ennen vuotta 2050 ja edellä Pariisin sopimuksen mukaista aikataulua.

Keinot ilmastoneutraaliuden saavuttamiseen

STIHL keskittyy seuraaviin pääasiallisiin toimiin ilmastoneutraaliuden (scope 1 ja 2) saavuttamiseksi:

Vihreä sähkö

Energiatehokkuus

Energian tuottaminen

Liikennestrategia

Kompensaatio