Takuuehdot ANDREAS STIHL Oy

 1. Takuun myöntäjä

  ANDREAS STIHL AG & Co. KG
  Badstrasse 115G
  71336 Waiblingen

  Myöhempänä STIHL tarkoittaa maahantuojaa ANDREAS STIHL Oy

  STIHL jälleenmyyjä tarkoittaa kauppiasta jolla on viralliset myyntioikeudet
 2. Yleiset takuuehdot

  Alla mainittu takuu on ANDREAS STIHL Oy:n antama vapaaehtoinen takuu. Asiakas voi käyttää takuuta siten kuin näissä ehdoissa tarkemmin määritellään.

  ANDREAS STIHL Oy:llä on oikeus pyytää kolmatta osapuolta, kuten STIHL jälleenmyyjää, käsittelemään takuuanomukset. ANDREAS STIHL Oy pidättää itselleen oikeuden tehdä viime kädessä päätöksen siitä, kuuluuko esitetty pyyntö takuuehtojen piiriin. Tämä takuu ei rajoita asiakkaan lakisääteisiä oikeuksia esittää pyyntöjä asiakkaan sopimuskumppania, kuten STIHL jälleenmyyjää kohtaan. ANDREAS STIHL Oy sitoutuu vaihtamaan, sisältäen purkamisen ja asennuksen, viallisesta materiaalista tai valmistusvirheistä johtuvat virheellisesti toimivat osat maksutta. Pyyntö anomuksesta tulee esittää takuun voimassaoloaikana jälleenmyyjälle. Ohjekirjan mukaiset ylläpito­ ja huoltotoimenpiteet eivät kuulu takuun piiriin.

  Sellaiset osat, joiden käyttökelvottomuus johtuu tuotteen virheellisestä käytöstä tai virheellisestä korjauksesta, huollon puutteesta tai normaalista kulumisesta (kuluvat osat), eivät kuulu takuun piiriin.

  Tarkemmat tiedot löytyvät ohjekirjasta erityisesti luvuista "Kulumisen minimointi ja vahinkojen välttäminen". Ohjekirja on osa näitä takuuehtoja. Nämä takuuehdot ovat voimassa vain, mikäli asiakas on kirjallisesti vahvistanut vastaanottaneensa ohjekirjan ja on noudattanut tarkasti siinä olevia ohjeita, jotka koskevat tuotteen käyttöä, huoltoa ja korjaamista.

  Takuun voimassaoloaika on 24 kuukautta vain silloin, kun tuotetta käytetään yksityiseen käyttöön, ja 12 kuukautta silloin, kun tuotetta käytetään kaupalliseen ja/tai ammatilliseen käyttöön.

  Takuuaika alkaa sinä päivänä, jolloin tuote on ostettu STIHL jälleenmyyjältä. Takuuaika ei käynnisty uudelleen, mikäli STIHL jälleenmyyjän asiakas edelleen myy tuotteensa.

  Takuukorjaus, kuten osien vaihtaminen, ei pidennä tuotteen eikä vaihdettujen osien takuuaikaa.

  Takuukorjaukseen tarvittavat varaosat toimitetaan niin pian kuin mahdollista sen jälkeen, kun jälleenmyyjä on esittänyt takuuanomuksen ANDREAS STIHL Oy:lle. Asiakkaalla ei ole oikeutta välittömään toimitukseen. Myöhästynyt toimitus ei siten anna asiakkaalle oikeutta korvaukseen ANDREAS STIHL Oy:ltä eikä pidennä takuuaikaa. Tämä ei kuitenkaan vaikuta asiakkaan lakisääteisiin oikeuksiin esittää vaatimuksia myyjää kohtaan takuuanomuksen myöhästyneen oikaisun johdosta.

ANDREAS STIHL Oy