Litiumioniakkujen lataaminen

Lisätietoa litiumioniakkujen oikeaoppisesta lataamisesta ja huomioitavista seikoista.

Akku ja käsineet työtasolla
STIHLin litiumioniakkuja on helppo säilyttää verstaalla.

Yleiskatsaus litiumioniakun lataamisesta

  • Lataa STIHL-litiumioniakut 80–100 prosenttiin ennen ensimmäistä käyttökertaa

  • Turvateknologiat estävät litiumioniakkujen ylikuumenemisen

  • Huoletonta lataamista yön yli

  • Suojaa litiumioniakut kosteudelta, kuumuudelta ja kylmyydeltä

Huomioitavaa litiumioniakkuja ladattaessa

Oletus, että akut on ladattava täyteen niiden ostamisen jälkeen, ei enää päde edistyneisiin litiumioniakkuihin. Akkujen pitkän käyttöiän varmistamiseksi on kuitenkin otettava huomioon muutamia seikkoja.

1. Noudata litiumioniakkujen optimaalisia latauslämpötiloja

STIHL-akkuja voi ladata ongelmitta 540 celsiusasteen lämpötilassa. Säilytys -20 – +50 asteen lämpötilassa on mahdollista, mutta akun toiminta heikkenee tämän alueen raja-arvoissa.

STIHL-laturit tarjoavat lisäturvallisuutta: Jos akku on liian kuuma pitkän käytön jälkeen, lataus käynnistyy vasta, kun akku on jäähtynyt tiettyyn lämpötilaan. 

 2. Vältä litiumioniakkujen äärimmäisiä lämpötiloja

Litiumioniakkujen suojaamiseksi ja niiden asianmukaisen latauksen varmistamiseksi niitä ei saa asettaa lämmittimien päälle. Liian korkeat tai matalat lämpötilat voivat vahingoittaa akkuja, joten noudata aina hyväksyttyjä lämpötiloja.

Akut kannattaa ladata normaalissa huoneenlämmössä tai kohtuullisessa ulkolämpötilassa.

3. Litiumioniakut eivät tarvitse pitkiä latausprosesseja

Pitkälle kehittyneet litiumioniakut tarvitsevat vain 80 %:n latauksen ennen ensimmäistä käyttökertaa – lataus kestää tällöin akusta riippuen puolesta tunnista neljään ja puoleen tuntiin.

STIHL AK 30 -litiumioniakku latautumassa latausasemassa
Latausasema mahdollistaa STIHL AK 30 -litiumioniakun nopean lataamisen.

Vaikuttaako akun lämpötila sen tuottaman energian määrään?

Yksi myytti viittaa siihen, että akku tulisi asettaa lämmittimeen latauksen ajaksi. Tämä teoria perustuu ajatukseen, että lämpö lisää sähköistä aktiivisuutta, mikä suojaa akkua latauksen aikana ja pidentää sen käyttöikää. Jotkut väittävät, että täysin tyhjän akun voi jopa aktivoida hetkeksi uudelleen lämmittämällä sitä, sillä vain lämmin akku voi käyttää koko energiavarantoaan. Nyt tiedämme, että tämä teoria ei ole vain väärä, vaan prosessi on itse asiassa haitallinen akulle.

Latauksen ja purkautumisen aikana ionit siirtyvät elektrodista toiseen virran suunnasta riippuen. Jos akku kuumenee liikaa, hiukkaset kiihtyvät ja materiaali hajoaa – ja sen käyttöikä lyhenee. Pahimmassa tapauksessa akun voimakkaan ylikuumenemisen seurauksena voi syntyä helposti syttyviä kaasuja. Akku ei ole enää käyttökelpoinen. Yleisesti ottaen suosittelemme aina noudattamaan akun hyväksyttyä lämpötila-aluetta.

Tärkeää tietoa

Kaikki STIHL-akut toimitetaan tehtaalta jälleenmyyjille 30 %:n varaustasolla. Vaikka STIHL-akkua olisi säilytetty pitkään jälleenmyyjällä, se on suojattu tehokkaasti itsepurkautumiselta. 

Kuinka vaarallista on ladata akkua liian pitkään?

On normaalia, että akku lämpenee latauksen aikana, eikä siitä tarvitse olla huolissaan. Laadukkaat STIHL-akut on suojattu ylikuumenemiselta, ja ne ovat käytännössä vaarattomia. Lataus päättyy automaattisesti, kun akku on ladattu, joten sinun ei tarvitse huolehtia akun liian pitkästä lataamisesta. Jäljitelmät ja muut kuin alkuperäiset osat ovat todennäköisemmin vaarallisia, koska nämä akut voivat räjähtää liiallisen lämmönmuodostuksen seurauksena.

Jos akku ylittää hyväksytyn lämpötila-alueen huomattavasti, se voi aiheuttaa itseään vahvistavan eksotermisen kemiallisen reaktion, jota kutsutaan "lämpöpurkaukseksi". Akun sisäinen lämmöntuotanto vahvistuu itsestään, mikä saa aikaan pyöreän ketjureaktion, joka sulattaa akun ytimen nopeasti. 

On totta, että akun syttymisvaara on edelleen huolenaihe monille käyttäjille. Edistykselliset STIHL-akut ovat kuitenkin turvallisia.

STIHL-akkukotelo, jossa litiumioniakku AP 300 ja laturi
STIHL-akkukotelo ja AP 300 -litiumioniakku

Mitä etuja STIHLin litiumioniakuilla varustetut tuotteet tarjoavat?

STIHLin laadukkailla akkukäyttöisillä tuotteilla on monia etuja, kuten litiumioniakkujen vähäinen syttymisriski, optimaalinen suoja syväpurkautumiselta ja lämpötilan valvonta tehokkaan akunhallintajärjestelmän avulla. 

STIHLin litiumioniakkujen korkeimmat turvallisuusstandardit

Ylilatauksen ja liiallisen lämmönmuodostuksen estämiseksi STIHL-akuissa käytetään vain korkeimpien turvallisuusvaatimusten mukaisia litiumioniakkukennoja
STIHL-akut ja -laturit sisältävät suojamekanismit, jotka estävät ylilatauksen ja liiallisen lämmönmuodostuksen.

Lämpötilan valvonta akunhallintajärjestelmän avulla

Akunhallintajärjestelmä valvoo jokaista yksittäistä akkuun asennettua kennoa. Siinä on integroitu anturi, joka mittaa lämpötilan akun lämpimimmässä kohdassa – jos lämpötila on liian korkea, lataus keskeytyy. 

Litiumioniakkujen alhainen syttymisvaara

Edistyksellisten litiumioniakkujen syttymisriski on erittäin pieni. Tämä varmistetaan erilaisilla toimenpiteillä, kuten sisäänrakennetulla akunhallintajärjestelmällä, joka estää ylilatauksen ja siihen liittyvän korkean lämmönmuodostuksen.

Optimaalinen suoja syväpurkautumista vastaan

Litiumioniakkujen elektroniikka kytkee akut automaattisesti lepotilaan, jos niitä ei käytetä pitkään aikaan. Tämä suojaa vahingolliselta syväpurkaukselta.

Vain vähäinen tehohäviö

STIHL käyttää kaikissa akkukäyttöisissä tuotteissaan edistyneitä litiumioniakkukennoja, joita ei tarvitse ladata täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa ja jotka ovat käyttövalmiita muutamassa tunnissa. Tämä johtuu siitä, että STIHL-akkujen itsepurkautumisnopeus on häviävän alhainen – kapasiteetti heikkenee vain 1–3 prosenttia vuodessa.

Ei muisti-ilmiötä

Litiumioniakuissa ei ole muisti-ilmiötä. Muisti-ilmiöllä tarkoitetaan osittaisesta purkautumisesta johtuvaa pysyvää kapasiteetin menetystä, joka vaikuttaa nikkelikadmiumakkuihin (NiCd). Akku muistaa kulutetun energian tarpeen ja tuottaa ajan myötä vain aiemmin käytetyn kapasiteetin alkuperäisen täyden määrän sijaan. 

Jos akku kuumenee

Akun, laturin ja työkalun sähköiset varotoimet estävät ylikuumenemisen ja kytkevät toiminnot automaattisesti pois päältä kriittisissä kohdissa. Epätodennäköisen ylikuumenemisen estämiseksi kaikki akkukennot on sijoitettu tukevaan ja palosuojattuun koteloon.

Litiumioniakkujen varastointiohjeet

Litiumioniakkujen optimaaliseen säilytykseen suosittelemme noin 20 asteen lämpötilaa. Periaatteessa akkuja voidaan säilyttää -20 – +50 asteen lämpötilassa. Toiminta ja käyttöikä voivat kuitenkin heikentyä tämän lämpötila-alueen raja-arvoissa. Siksi suosittelemme litiumioniakkujen oikeaoppista varastointia.

Täysi teho STIHL-latureilla

AL 300 -pikalaturin kaltaiset laturit auttavat aktiivisesti jäähdyttämään akkua sisäänrakennetun ilmajäähdytysjärjestelmän avulla. Tutustu akkulatureihin:

STIHL-akun varaustason näyttö

Akun neljä LED-merkkivaloa ilmaisevat lataustason, mutta ne voivat myös osoittaa sähkötyökalun tai akun toimintahäiriöitä. Aktivoi ne painamalla akun painiketta. LED-valoissa palaa vihreä valo noin viiden sekunnin ajan ja ne näyttävät sen jälkeen varaustason. Jos vain yhdessä LED-merkkivalossa vilkkuu vihreä valo, lataustaso on alhainen.

Kun akku on liitetty laturiin, vihreät LED-valot osoittavat myös lataustason (jos mikään LED-valo ei pala, lataus on valmis). Jos sen sijaan LED-valoissa palaa tai vilkkuu punainen valo, järjestelmässä on häiriö:

LED-näyttö
Merkitys

Akku on ladattava.

Akun varaustaso on 20–40 %.
Akun varaustaso on 40–60 %. 
Akun varaustaso on 60–80 %. 
Akun varaustaso on 80–100 %.
Akku on liian kuuma tai kylmä.
Sähkötyökalu on liian kuuma.
Sähkötyökalussa on vika.
Akku on viallinen.

Akun LED-näyttö antaa tietoa varaustasosta tai vioista.

Lisätietoja STIHL-akkutehosta

Jos haluat lisätietoja litiumioniakun toiminnasta ja siitä, miten STIHL hyödyntää näitä toimintoja parhaalla mahdollisella tavalla esimerkiksi älykkäillä järjestelmillä, tutustu Akkujen perustiedot -artikkeliin.

Usein kysyttyä

Lisätietoja STIHLin akuista ja akkutarvikkeista